Warning: fopen(/home/raksat/domains/raksat.net/public_html/system/logs/openbay.log): failed to open stream: Permission denied in /home/raksat/domains/raksat.net/public_html/system/library/log.php on line 6 ภาพความประทับใจกับผู้สูงวัย

ภาพความประทับใจกับผู้สูงวัย

เป็นภาพแห่งความประทับใจ

วันนี้เทศบาลตำบลบางทรายร่วมกับรพ.สต.บางทราย จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนิ่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

กิจกรรมในวันนี้มีตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ติดช่อดอกมะลิ ทำบุญเลี้ยงพระเพล และเลี้ยงอาหารผู้มาร่วมงาน

น.ร.มีจิตอาสาที่จะลงชุนชนไปช่วยงานตรวจสุขภาพผู้สูงอายุกับรพ.สต. บางทราย โดยมีคุณบุศรา

พยาบาลวิชาชีพเป็นผู้สอน มีผู้สูงวัยมาร่วมงาน 100 กว่าคน 

ในการทำงานน.ร.มีความสุข ผู้สูงวัยมีความสุข ยิ้มแย้มแจ่มใสที่มีเด็กๆ มาพูดคุยด้วย ช่วยเหลือ น.ร.เล่าว่าในการตรวจสุขภาพต้องมีการซักถามทำให้เจอะเคสที่สนใจหลายเคส และตามไปเก็บภาพไว้ มีการวัดความดัน ช่างน.น. วัดรอบเอว วัดส่วนสูง พาไปนั่งที่เก้าอี้ ติดช่อดอกมะลิให้ ช่วยยกอาหาร พองานเสร็จช่วยเก็บโต๊ะ เก็บขยะ และอาสาไปล้างจานทียืมจานวัดไปเลี้ยงพระ

วันนี้เป็นครั้งแรกที่นักเรียนก้าวออกไปทำกิจกรรมจิตอาสาเรื่องผู้สูงวัย กับทั้งสองหน่วยงาน

และได้รับเสียงตอบรับชื่นชมจากชุมชนอย่างล้นเหลือ

ซึ่งอันดับแรกต้องขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญกับผอ.รุ่งทิพย์ พรหมศิริ ที่เห็นคุณค่าของงานจิตอาสา และคุณค่าของผู้สูงวัยในชุมชน อนุญาตให้น.ร.ลงไปทำงานนี้ วันนี้จึงถือว่าเป็นวันที่อบอุ่นทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน