Warning: fopen(/home/raksat/domains/raksat.net/public_html/system/logs/openbay.log): failed to open stream: Permission denied in /home/raksat/domains/raksat.net/public_html/system/library/log.php on line 6 กิจกรรมวันแม่ปี 2559

กิจกรรมวันแม่ปี 2559

ภาพกิจกรรมรักษ์สัตว์อาสา ความสุขที่สัมผัสได้

สุนัข3 ตัวที่ตลาดนัดศรีพโล ที่ใครมองไม่เห็นคุณค่าแต่กลับมีคุณค่าในการพัฒนาคุณธรรมในตัวเด็กกลุ่มหนึ่งทีอยากช่วย สังเกตเห็น แค่ขาดรถที่จะนำมา ครูให้โจทย์์เด็กๆ คิดวางแผน ที่จะนำสุนัขมาที่หน่วยก่อนที่ครูจะช่วยเฉลยให้ สุนัขเพศเมียตัวหนึ่งโชคดีที่ได้ทำหมันและรักษามดลูกอักเสบไว้ทัน เด็กๆได้เรียนรู้การช่วยเหลือสังคมว่าจริงๆ ไม่ใช่เรื่องยากถ้าทำงานเป็นทีม

งานนี้ต้องขอขอบคุณร้านคลังศิลป์ พันธมิตรที่ช่วยทำป้ายไวนิลมานานพอๆกับอายุของรักษ์สัตว์ รักษ์สังคม ที่แม้งานจะเร่งแค่ไหนก็ไม่เคยปฏิเสธที่จะทำงานให้