Warning: fopen(/home/raksat/domains/raksat.net/public_html/system/logs/openbay.log): failed to open stream: Permission denied in /home/raksat/domains/raksat.net/public_html/system/library/log.php on line 6 การยอมรับจากสังคม

การยอมรับจากสังคม

จากการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งของเยาวชนกลุ่มเมตตาธรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้สังคมให้การยอมรับและได้มอบโอกาศและรางวัลต่างๆ ซึ่งโอกาศและรางวัลเหล่านี้มีส่วนช่วยให้การดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทอดทิ้งนั้นง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยเปิดโอกาศให้เยาวชนในกลุ่มได้พัฒนาศักยภาพตนเอง

คนค้นฅน อวอร์ดครั้งที่ ๒

รักษ์ สัตว์ รักษ์สังคม รางวัลเยาวชนต้นแบบ รางวัลแห่งความมานะ มุ่งมั่น ทุ่มเท ของคนเล็ก ๆ กับสิ่งเล็ก..

นักศึกษาจิตอาสาจาก ม.บูรพา สำรวจทำงานกิจกรรมเพื่อสังคม

นักศึกษาจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยบูรพา สำรวจทำงานกิจกรรมเพื่อสังคมวันที่ 29 ธันวาคม 2555  ..