Warning: fopen(/home/raksat/domains/raksat.net/public_html/system/logs/openbay.log): failed to open stream: Permission denied in /home/raksat/domains/raksat.net/public_html/system/library/log.php on line 6 รักษ์สัตว์ฯ กับสื่อ

รักษ์สัตว์ฯ กับสื่อ

รักษ์สัตว์ รักษ์สังคมเป็นโครงงานที่ได้ดำเนินการเพื่อนช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้ง ในขณะเดี่ยวกันก็ได้พัฒนาเยาวชนให้ความมีความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงขั้นพื้นฐาน และปลูกฝังความเมตตากรุณาต่อสัตว์ ตลอดหลายปีที่ผ่านมามีสื่อจำนวนมากให้การยอมรับในกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ จึงได้มีการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ ผ่านทั้งทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนหรือแหล่งชุมชนอื่นต่อไป